Win­dows 10 jul­kaisu

Alkaa näyttää siltä, että oikeussuojan edellytyksenä oleva omaperäisyys saattaisi sisältyä valinnan ajatukseen. Jopa rikosoikeudellisen vastuun edellytys on tahdon vapauden postulaatti. Ihmistä rangaistaan siitä, että hänellä oli Palauta Apple Dll tiedostot mahdollisuus toimia toisin, mutta hän jätti sen käyttämättä. Ellei ihmisellä ole valintaa, hänen tekonsa jää rankaisematta (hätävarjelu; pakkotila). Ellei hänellä ole kykyä tehdä valintoja, häntä […]